Gå direkt till innehåll
Färsk rapport om skolbyggandet i Sverige - de 65 mest aktiva byggföretagen inom skolbyggandet och byggstatistik med projekterings- och byggstarter från skolstarten 2018 till skolstarten 2021.
Färsk rapport om skolbyggandet i Sverige - de 65 mest aktiva byggföretagen inom skolbyggandet och byggstatistik med projekterings- och byggstarter från skolstarten 2018 till skolstarten 2021.

Pressmeddelande -

NY RAPPORT OM SKOLBYGGANDET I SVERIGE (DU FÅR DEN HELT UTAN KOSTNAD)

Skolbyggandet i Sverige ökar kraftigt enligt ny rapport från Byggfakta

Omkring 125 000 sjuåringar börjar i dagarna första klass, fler än på mycket länge. Det senaste decenniets snabba befolkningsökning har ökat elevunderlaget för landets skolor, inte minst i de kommuner som haft stor inflyttning och invandring. Samtidigt som det byggs många nya bostäder behöver också dimensioneringen av skolor och förskolor anpassas. Många befintliga skolor uppges ofta också ha renoveringsbehov och vara dåligt anpassade till modern pedagogik. Till detta kommer att antalet studerande på universitet, högskolor, Komvux och andra vuxenutbildningar stadigt ökar.

Byggandet av skolor och förskolor är, enligt den kategorisering av byggprojekt vi använder, den fjärde största kategorin – efter flerbostadshus, anläggningar/vägar och kraft/belysning. De senaste tolv månaderna har skolor och förskolor motsvarande byggkostnader på 23,4 miljarder kronor byggstartats. Det motsvarar 8,2 procent av samtliga byggstartade projekt.

Ökad byggstartsvolym
Efter en, sannolikt pandemirelaterad, nedgång under 2020 har byggvolymen ökat kraftigt de senaste tolv månaderna. Sammantaget var den 33,6 procent högre under perioden aug 2020 - jul 2021 än under föregående tolvmånadersperiod. (För projekt av storleken 1-500 mnkr var motsvarande uppgång 7,8 procent, vilket visar att det främst är byggstarten av ett fåtal större projekt som drivit på uppgången).

I rapporten finns byggstatistiken nedbruten länsvis samt fördelad mellan nybyggnation vs om- och tillbyggnation samt renoveringar av skolor och förskolor.

Även projekteringarna på väg upp
Projekteringsindex visar utvecklingen av de samlade (uppskattade) framtida byggkostnaderna för de skol- och förskoleprojekt som projekteringsstartats. Pandemin drog ned projekteringsvolymerna under 2020 men de senaste tolv månaderna har de ökat. Sammantaget var de 16,4 procent högre under perioden aug 2020 - jul 2021 än under föregående tolvmånadersperiod. (För projekt av storleken 1-500 mnkr var motsvarande uppgång 7,5 procent, även när det gäller projekteringsstarterna är det alltså de större projekten som drar upp siffrorna.)

Stora projekteringsvolymer i Stockholm och Skåne
De tre storstadslänen står för nästan 60 procent av projekteringsstarterna av skol- och förskoleprojekt. Stockholm ensamt står för 26 procent. Både Stockholm och Skåne uppvisar också kraftiga uppgångar av projekteringsvolymerna medan Västra Götaland noterar en minskning (från en hög nivå). I sammanlagt 10 av 21 län har projekteringsstarterna ökat.

Vilka byggföretag är det då som anlitas mest frekvent av de byggherrar som bygger skolor och förskolor runt om i Sverige? I rapporten finns de 65 mest aktiva byggföretagen på marknaden men här kan du se de 25 mest aktiva.

De 25 mest anlitade byggföretagen inom byggandet av skolor och förskolor - från skolstarten 2018 och 2021.

Vill du se hela topplistan med de 65 mest anlitade byggföretagen finns de med i skolrapporten som du kan ladda ner helt utan kostnad här.

Om rankingen

Källa: Byggfakta. Rankingen gäller upphandlade byggföretag utifrån antal rapporterade projektuppdrag på byggstartade skolor och förskolor, från byggstarter augusti 2018 fram till och med de projekt som upphandlats t o m augusti 2021 (även där byggstarten kan vara max 12 månader framåt).

Uppskattad byggstart och byggkostnad på dessa projekt. Ibland är skolan eller förskolan en del i ett större projekt innehållande olika byggkategorier. Ranking i första hand på antal projekt, i andra hand på byggkostnadsvolym om företag har lika många projektuppdrag. Det är en blandning av små, medelstora och stora byggprojekt, en blandning av nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och renovering in- eller utvändigt. Det innebär att mindre ROT-projekt får lika stor inverkan som mer omfattande nya byggen.

Topp fyra utifrån antal projektuppdrag ser lika ut som vår senaste ranking som gjordes hösten 2020, men därefter har förändringar skett i rankingplaceringarna.


Skolrapporten
innehåller dessutom utvecklingen i elevunderlaget samt en intressant artikel från tidningen Byggvärlden om skolbyggandet i Stockholm där SISAB Skolfastigheter intervjuas.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


BYGGFAKTA är Byggbranschens Go-To Guy inom försäljning, marknadsföring och beslutsstöd. Vi erbjuder Sveriges mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

I våra tjänster får du tillgång till Sveriges största projektdatabas med relaterade företag och beslutsfattare - och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Ett vinnande team som hjälper dig med support, service, extra tjänster och expertis ingår också!

Vi är din affärspartner och sätter dig i pole position för nya affärsmöjligheter på byggprojektmarknaden!

BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn

Relaterat innehåll

BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

BYGGBRANSCHENS GO-TO GUY & MATCHMAKER för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.