Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Byggstarts- och projekteringsstatistik gällande nya flerbostadshus i Sverige t o m maj 2021.

Ny rapport om byggandet av nya flerbostadshus i Sverige. Byggstarts- och projekteringsstatistik från Byggfakta.

Sammantaget byggstartades nyproduktionsprojekt avseende flerbostadshus med en uppskattad byggkostnad på drygt 86 mdkr mellan juni 2020 och maj 2021, att jämföra med 63 mdkr under föregående tolvmånadersperiod. En uppgång med 36 procent. Projekt av alla storlekar har ökat i volym men det är främst mellanstora nyproduktionsprojekt (50-500 mnkr) som bidragit till den sammanlagda ökningen.

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknadschef Sverige 0650-40 28 00

Byggbranschens Go-To Guy inom försäljning, marknadsföring och beslutsstöd

Vi är byggbranschens Go-To Guy och marknadskanal för nya affärsmöjligheter.
Vi etablerar kontakt mellan köpare och säljare av produkter och tjänster, därigenom skapar vi ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet för alla parter.