Gå direkt till innehåll
Färsk rapport om utvecklingen på projektmarknaden.
Färsk rapport om utvecklingen på projektmarknaden.

Pressmeddelande -

Mörka moln på projektmarknaden, minskning av nya projektplaner med 128 miljarder på 12 månader.

Mörka moln på projektmarknaden

En färsk rapport från BYGGFAKTA visar att det finns anledning till oro framåt när det gäller utvecklingen på projektmarknaden. Uppgifterna kommer från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Rapporten är framtagen i samarbete med Sverige Bygger som BYGGFAKTA har haft gemensam informationsinsamling med sedan 2011/2012.

Tack vare uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram som innefattar nya projekt samt uppdaterade uppgifter om byggkostnader, upphandlingar, byggstarter, projekteringsstarter på tidigare rapporterade projekt i databasen. 

Rapporten fokuserar på förändringar och trender på projektmarknaden utifrån tre olika stadier - från att projekten rapporteras för första gången i projektdatabasen (ofta tidiga skeden) och vidare till att projekteringsstart respektive byggstart sker. Den mest oroväckande utvecklingen i databasen gäller nu tidiga skeden och projekt där man upphandlat konsulter för projektering.

De mest oroväckande signalerna är att:

 • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 är minskningen 197 miljarder, motsvarande -32 procent.
 • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 12,7 miljarder (-17 %) om vi jämför januari-februari 2019 med motsvarande månader 2018. Jämfört med januari-februari 2017 är minskningen 16,6 miljarder, motsvarande -21 procent
 • Den framtida uppskattade byggstartsvolymen från de projekt som projekteringsstartat de senaste 12 månaderna minskat med 25 miljarder (-8 %), jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 motsvarar minskningen 53 miljarder och -15 procent.

Påfyllnaden av nya projekt som ska byggstarta i framtiden är betydligt lägre i tidiga och projekteringsstartade skeden nu än föregående 24 månader. Vi ska komma ihåg att vi jämför med en byggboom för byggföretagen och projekteringsfeber bland konsulterna men det är trots allt en tydlig indikation på en nedgång framåt.

Observera att ovan mörka moln gäller för projektmarknaden totalt sett, inkluderat även större projekt med en uppskattad byggkostnad över 500 Mkr. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara en större osäkerhet kring större projekts förverkligande. Minskningen blir inte lika dramatisk om vi ”bara” tittar på projekt mellan 1–500 Mkr. Då handlar det om en minskning med 12,8 miljarder (-6 %) i nyregistrerade projekt, 26,8 miljarder (-12 %) i projekteringsstartade projekt och 6,9 miljarder (-3 %) i byggstartade projekt.

Även om det både pågår och planeras byggstarta stora volymer på kort sikt så indikerar ovan statistik att det tillförts allt mindre projektvolym till projektmarknaden som ska byggstarta på lite längre sikt. Oavsett om vi tittar på hela projektmarknaden eller den delen projekt som ligger mellan 1–500 Mkr.

Det finns ljuspunkter, inte minst om vi ser till vad som redan är byggstartat och pågår är det t ex. hett i västra Sverige där Västra Götaland, Halland och Jönköping är exempel på län där man ännu inte märkt av någon nedgång på projektmarknaden.

Byggandet av skolor, sjukhus, hotell, restauranger samt vissa industrier och affärslokaler är också exempel på kategorier av byggande där det på många håll gått och går bra. Byggstartsindex är positivt inom många av dessa projektkategorier även om det kan skilja sig åt geografiskt.

I den färska rapporten framgår även att mellanstora kommuner med 25 000-50 000 invånare utvecklats bättre än både större och mindre kommuner. Byggstartsindex för detta segment kommuner (57 st) ligger på +4,1 procent, medan motsvarande index för såväl större som mindre kommuner är negativt.

De mörka molnen hör också till den del av projektmarknaden som gått in i projekteringsskede, generellt sett ligger Projekteringsindex för allt byggande (projekt mellan 1-500 Mkr) på -11,3 procent. Detta om vi jämför den uppskattade framtida byggkostnaden på projekt som projekteringsstartat perioden mars 2018-februari 2019 jämfört med föregående 12 månaders period.

Vill du veta mer om den omfattande rapporten (drygt 60 sidor statistik + 7 sidor kommentarer) eller vår databas och byggstatistik i allmänhet är du välkommen att kontakta oss här. 

Den färska rapporten om läget på projektmarknaden i hela Sverige innehåller i korthet:

Byggstatistik, byggstartsvolymer, projekteringsvolymer, index och annan statistik från landets största projektdatabas där statistiken bryts ner länsvis geografiskt samt på olika kategorier/typer av byggande, t ex. Bostäder, anläggning, offentliga lokaler o s v.

Marknadsanalysen sker utifrån tre olika skeden i projekten som finns i databasen; Nyregistrerade projekt (ofta tidiga skeden/planer), Projekteringsstartade projekt (någon konsult upphandlad/anlitad) samt Byggstartade projekt (byggstarter t o m februari 2019 med villkor att entreprenör måste vara upphandlad).

Du använder den för att få en bra koll på projektmarknadens nuläge, trend och utveckling.

Du sätter in din egen verksamhet i den typ av byggande som är mest relevant för dig och du får ett bra beslutsunderlag inför resten av året.

Du kan beställa den för endast 4 950 kr genom att kontakta oss här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Byggfakta

 • Vi vet var när och hur det ska byggas
 • Vi vet vilka som är inkopplade i respektive byggprojekt
 • Vi vet när anbuden ska vara inlämnade och vem som sköter upphandlingarna
 • Vi vet vilka material och produkter som ska köpas in

Vi hjälper er att:

 • Hitta nya projekt, jobb och kunder
 • Sälja mer produkter
 • Marknadsföra er i rätt tid till rätt person
 • Ta fram bra beslutsunderlag

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknads- och affärsutveckling Byggfakta Sverige Sverige 0650-40 28 00 LinkedIn
Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.