Gå direkt till innehåll
Byggfaktas rapport "Indikationer och insikter" baseras på svar från 1472 branschpersoner.
Byggfaktas rapport "Indikationer och insikter" baseras på svar från 1472 branschpersoner.

Pressmeddelande -

Indikationer och insikter från 1472 personer på projektmarknaden visar bland annat stort intresse för återbruk, men även stora utmaningar.

Byggbranschens aktörer är överens om att återbruk kommer att öka under 2024. Samtidigt uppger till exempel åtta av tio konsulter att det är svårt att hitta material och produkter som kan återbrukas.

En majoritet av de svarande tror även att entreprenörerna, i tuffare tider, kommer att vara mer öppna för att byta ut det som är föreskrivet.

Det här är några av resultaten som presenteras i Byggfaktas rapport Indikationer & Insikter, som baseras på svar från 1472 personer inom samhällsbyggnadsbranschen, bland annat över 200 byggherrar, nästan 300 projektörer, över 300 entreprenörer, över 100 återförsäljare samt över 300 materialleverantörer med flera.

Återbruk är hett, energieffektiviseringar och miljöcertifieringar kommer att öka och föreskrivna material och produkter löper större risk att bytas ut i projekten.

Detta är några av resultaten från Byggfaktas undersökning som genomfördes inför hösten 2023 med personer relaterade till projektmarknaden och som fått svara på frågor om hur de nu, i tuffare tider, reflekterar kring utmaningar, hållbarhet, samverkan, transparens, sälj- och marknadsinsatser, värdet av att bli föreskriven med mera.

Att bygga hållbart är något som engagerar alla målgrupper. När till exempel konsulterna fritt i egna ord får lyfta fram vad de är extra intresserade av handlar det mest om ”miljö-, klimatvänliga, hållbara material och produkter samt cirkulära alternativ och återbruk”. Av de tillfrågade konsulterna svarar hela 67 procent att de tror att föreskrivandet av återbruk kommer att öka under 2024. Samtidigt svarar åtta av tio konsulter att det är svårt att hitta material och produkter som kan återbrukas, särskilt till nyproduktion.

En klar majoritet av alla aktörer (inklusive byggherrarna själva) pekar ut byggherrarna som den målgrupp som har störst inflytande över huruvida hållbara resultat faktiskt ska uppnås i ett projekt.

–Då blir en insikt att byggherrarnas transparens, vilja och förmåga att informera om sina projektplaner i så tidigt skede som möjligt, kan vara avgörande för att de och branschen ska lyckas med sina hållbarhetsmål genom att byggherrarna kan få in fler och bättre hållbara och klimatsmarta lösningar och förslag från branschens konsulter, entreprenörer och leverantörer, säger rapportförfattaren Peter Åhs, marknads- och affärsutvecklare på Byggfakta, och fortsätter:

–Ju mer tid som ges i projektens tidiga skeden, planering och projektering, för att fånga upp såväl återbrukslösningar som nya mer hållbara och klimatsmarta lösningar samt expertis inom det området, desto bättre kan de långsiktiga resultaten uppnås. Det vill säga hållbara resultat utifrån faktisk klimat-/miljöpåverkan i färdiga projekt med tanke på byggnadernas och anläggningarnas livstid.

Ett annat resultat från undersökningen är att majoriteten av de svarande bedömer att entreprenörerna, i tuffare tider, kommer att vara mer öppna för att byta ut föreskrivet material. Svaren indikerar att det främst ser ut att handla om belysningsarmaturer och fönster, men även golv, keramik, dörrar, kök och inredning.

–Svaren från entreprenörerna indikerar att de kommer att vara mer öppna för att byta ut det som är föreskrivet. Jag måste också lyfta fram att det finns ett gap mellan hur stor andel leverantörerna av material, produkter och lösningar tror byts ut kontra den andel som föreskrivarna själva och inte minst entreprenörerna och underentreprenörerna säger att de byter ut. Det gapet indikerar att leverantörerna har underskattat värdet av att bli föreskriven – eftersom de byts ut i mindre utsträckning än de själva tror.

Många respondenter lyfter fram jakten på kunder, affärer, uppdrag och projekt som deras största utmaning nu.
– En majoritet av de svarande aktörerna uppger att de kommer att prioritera sälj- och marknadsinsatser för att få in nya kunder, uppdrag och projekt, säger Peter Åhs.

Ett smakprov av indikationerna och insikterna i rapporten:

  • De flesta målgrupperna verkar överens om att återbruk är något som kommer att öka i byggbranschen och mest optimistiska är konsulterna där 67 procent tror att återbruk kommer att öka under 2024.
  • Åtta av tio konsulter tycker dock att det är ganska eller mycket svårt att hitta återbrukade material och produkter till sina projektuppdrag.
  • Inte helt oväntat är målgrupperna överens om att det är byggherren/fastighetsägaren som anses ha störst inflytande över huruvida hållbara resultat uppnås i ett byggprojekt. (Konsulterna är den målgrupp som i andra hand pekas ut ha störst inflytande över huruvida hållbara resultat uppnås i ett byggprojekt.)
  • 70 procent av de offentliga byggherrarna uppger att de kommer att öka insatserna för energieffektivisering i sina byggnader och fastigheter under 2024.
  • En majoritet av de svarande målgrupperna tror att entreprenörerna kommer att vara mer öppna för att byta ut det som är föreskrivet nu i tuffare tider.
  • Leverantörerna ser ut att ha underskattat värdet av att bli föreskriven enligt ett identifierat "gap" mellan svaren från dem och svaren från såväl konsulterna som entreprenörerna.
  • Den roll som har störst planer på att bredda sin verksamhet geografiskt är uthyrare (64%). Näst mest angelägna att expandera inom nya geografiska områden är konsulterna.

För frågor, kontakta Peter Åhs: peter.ahs@byggfakta.se, tel: 070-5510736

Eftersom vi på Byggfakta vill bidra med indikationer och insikter för att hjälpa branschens aktörer att bygga effektivare och mer hållbart bjuder vi såklart på rapporten utan kostnad. Du kan läsa mer om den och ladda ner den gratis här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD, PROGNOSCENTRET, FASTIGHETSSVERIGE m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa och världen.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.