Gå direkt till innehåll
De byggprojekt flest konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer bevakar för att ha koll på just nu.
De byggprojekt flest konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer bevakar för att ha koll på just nu.

Pressmeddelande -

Höstens hetaste byggprojekt 2020 - färsk lista med de mest intressanta projekten just nu!

HÖSTENS HETASTE PROJEKT enligt de konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som bevakar projektmarknaden

"Börjar det kännas lite tradigt?", frågade vi Frida Nilsson, kommunikatör hos MölnDala Fastighets AB. Men nej nej, de är såklart bara stolta! För visst är det så att det jätteprojekt de planerar runt Forsåkers gamla pappersbruk toppar listan över de mest bevakade projekten - återigen! Och vi blir lika fascinerade av det här projektet varje gång vi dyker ner i det. Platsen där Forsåker nu tar form har en stolt historia ända tillbaka till 1600-talet. Kraften från den genompasserande forsen gjorde det möjligt att anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under de efterföljande 300 åren.

Pappersproduktionen är nedlagd men platsen präglas fortfarande till stor del av forsen som susar genom området. De gamla industribyggnaderna kommer få nytt liv och kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster. Här skapas bl.a. plats för mellan 3 000 – 5 000 kontorsarbetsplatser. De kommersiella byggrätterna i Forsåker, utöver Industrikärnan, ligger placerade i strategiskt kommunikativa lägen utmed E6:an, tågspåren och resecentrum Mölndals Bro med drygt 4 miljoner resande och passerande bilar/år.

Projektet Danderyds Centrum/Mörby Centrum behåller greppet om andraplatsen. Mörby Centrum får nu en efterlängtad om- och tillbyggnad där de två första etapperna - ett åtta våningar högt kontorshus vid den södra entrén och ett nytt P-hus med ca 500 p-platser - är klara. Nu pågår renoveringen av Mörby Centrums äldsta del (60-talsdelen). Efter den etappen planeras det för en utbyggnad av butiker och kontor på 40 000 kvm. Etappen som gäller renoveringen och som ligger på vår topplista har pågått ett tag - det byggstartades i maj 2019, men hänger kvar på listan då upphandlingar fortfarande pågår, och det gör även hyresgästanpassningarna samtidigt som flyttlassen susar omkring på området.

Apropå att susa - från sjundeplatsen på listan susar nu projektet "Landvetter Södra" in på tredjeplatsen. Byggandet av en ny, hållbar stad är tänkt att starta under 2023 och just nu planerar man inför en uppstart av detaljplanearbetet. Samtidigt skriver man flera viktiga avtal, inte bara med de sex utvalda exploatörerna för området, utan också med den sydkoreanska staden Namyangju för ett fördjupat samarbete genom ett s k systerstadsavtal.

Listan består av projekt i olika skeden och vi hittar både planerade och kommande projekt, men också byggnationer som redan är byggstartade - men gemensamt har de alla att projekten fortfarande har framtida eller aktiva upphandlingar som pågår eller är planerade, där vår undersökaravdelning följer med och bevakar.

Här nedan hittar du de projekt som flest av marknadens aktörer valt ut som extra intressanta i sin bevakning av marknaden.

*Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder BYGGFAKTAS olika tjänster Mitt Sverige Bygger och BYGGFAKTA LIVE för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporteras. Listan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka.

Källa: BYGGFAKTA via tjänsterna Mitt Sverige Bygger och BYGGFAKTA LIVE. Sveriges mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden. Läs mer på sverigebygger.se och byggfakta.se

Topplistan för hela Sverige

(Projekt med uppskattade byggkostnader och byggstarter)


Norrland

Norrlands hetaste projekt är även i höst byggnationen av en ny kombiterminal i Sundsvall. Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av den nya logistikparken mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Enligt den senaste informationen är projektet nu i ett skede där projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation.

Norrlands coolaste projekt är nog den planerade nybyggnationen av en bandyhall i Bollnäs som klättar några steg på listan och myser ner sig på andraplatsen. Totalentreprenör gällande Fas 1 är tilldelad HENT Sverige AB och anbudsförfrågan till stålstomme-, mark-, rivning-, el-, vent- & vsentreprenörer skickas ut inom kort. 

Här kommer topplistan för Norrland - de 10 hetaste projekten

Mellansverige exkl. Stockholm

Området runt Tinnerbäcksbadet, eller Tinnis som det kallas i folkmun, har förändrats mycket sedan starten 1923. Från att ha tillhört Linköpings ytterområde ligger nu området mitt i centrum med nytillkomna kvartersbildningar runt om. Vi har följt Tinnerbäcksbadet sedan 2009 och rapporterat om inblandade aktörer, anbudstider och upphandlingar, och projektet hänger fortfarande med på topplistan i och med att underentreprenader fortfarande handlas upp. 

Nya projekt som hoppat in på listan för Mellansverige (undantaget Stockholm) är byggnationen av ett nytt akutsjukhus i Västerås (etapp 1) och Hotell Svea. Sjukhusbygget ska bli ca 20000-30000 kvm stort och innefattar drygt 20 st operationssalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning. Hotell Svea är också nykomling, även det projektet har funnits med i databasen sedan 2009. 

De 10 hetaste projekten i Mellansverige (exkl Stockholm)

Stockholm

Danderyds centrum/Mörby centrum som byggs om och renoveras (med fler etapper på ingång) ligger fortfarande och har det gott på förstaplatsen över byggnationer i Stockholmsområdet. Etappen med ombyggnationerna startade i maj 2019, och vi får kanske snart ta farväl av just den här etappen på topplistan, men vi kommer säkert att få se mer av området. 

Vi hade några nykomlingar på listan i våras där Bilia Haga Norra, Veddesta nya sjukhus samt nya lokaler för handel och kontor i Hagastaden kom in, men det blev en snabb visit och en vändning ut när de intressemässigt nu blev utkonkurrerade av Sturekvarteret, Kista Square Garden och Täby nya simhall som med lätta steg springer in på listan. 

10-i-topplistan för Stockholm

Södra Sverige exkl. Skåne

Tändstickshotellet i Skanskas regi håller sig kvar ett tag till och toppar listan för projekten i Södra Sverige (Skåne län åsidosatt) och här handlas underentreprenörer upp nu under hösten. En etapp 3 av World Trade Center i Växjö samt etapp 2 av Junesco Fastigheters nybyggnad av flerbostadshus på Sömnaden 6 i Jönköping smyger sig in på en 9:e respektive 10:e plats på listan. 

10-i-topp från våra södra breddgrader

Skåne

Vi säger nu adjö och tack för den här tiden till nybyggnationen av Hus 23 vid Helsingborgs Lasarett - ett projekt som länge varit högintressant för många av våra kunder och som nu har trillat ut från listan då vi bevakat färdigt och slutrapporterat. Istället riktar vi nu blickarna mot bl.a. Malmö Hälso Camp (tidigare Inspi Health Campus) som marinerat färdigt på andraplatsen och nu steppar upp ett snäpp. PEAB Projektutveckling har påbörjat en analys för projektet för att se vilka möjligheter som finns att genomföra detta centrum för hälsa och välbefinnande. Tomten ligger mitt i Malmös kluster för idrott, vård, hälsa och välbefinnande. Området är inne i en spännande utvecklingsfas där Malmö Stad påbörjat arbetet med en programbeskrivning. På Stadionområdet finns planer på en ny mulithall, friidrottsarena, simarena, kontor och bostäder. På Mobilia planeras Hälsans Hus och Medeon Science Park har precis ökat sina ytor. Samtliga satsningar i området syftar till att förstärka områdets idrotts-, vård- och hälsoprofil. Det Medicinska Malmö får med Malmö Hälso Camp ytterligare en ”familjemedlem” som kan locka nya entreprenörer, specialiserad arbetskraft samt utbildning/studenter inom vård och hälsa. Vi följer med spänning!

10-i-topp i Skåne

Västra Götaland

Vi återvänder för en stund till Forsåkersområdet, ett projekt vi kommer läsa om länge. Konsortiet MölnDala Fastighets AB, Wallenstam, Nordr (Veidekke), Aspelin & Ramm Fastigheter, ByggVesta, Peab Bostad och Trollängen Bostad jobbar vidare för en tänkt byggstart i början av 2022. Just nu pågår det sista arbetet med att färdigställa den första detaljplanen utav totalt två (varav den första delas in i två delar). Totalt kommer Forsåker bebyggas med ca 3 000 lägenheter och ca 4 000 arbetsplatser. Området innefattar även ett skol- och förskoleområde, parker, torg och ett upplevelsestråk i och runt om de gamla industribyggnaderna som finns på området.

Under 2020 färdigställdes den första historiska byggnaden (från 1856), där Mölndala Fastighets AB i mars flyttade in med sitt kontor. Efter 2019 års godkända miljödom har nu arbeten med ån genom området dragit igång, bland annat ett antal saneringsarbeten som följs upp med förberedande arbeten under 2022. 

Vi kikar intresserat också vidare på Landvetter Södra - ett projekt i tidigt skede där man som bäst håller på att ta fram en målbild för etapp 1 - och som petar ner spektakulära Karlatornet och lägger sig på andraplatsen över projekten i Västra Götaland. Det kommunägda bolaget Landvetter Södra Utveckling AB i Härryda kommun har uppdraget att leda, utveckla och marknadsföra Landvetter Södra till att vara en hållbar stad från grunden, och här får man fint sällskap av sex starka exploatörer. Projektet är intressant ur flera aspekter, inte minst tack vare samarbetet med den sydkoreanska staden Namyangju. Parterna har i dagarna skrivit på ett s k systerstadsavtal vilket innebär ett fördjupat samarbete kring hållbar stadsutveckling - båda städerna står inför att bygga nya städer i nära anslutning till storstad, tåg och flygplats. Det innebär även tjänstemannautbyte med besök i Sydkorea respektive Härryda för att lära av varandra på plats. Man siktar också på att uppföra varsin byggnad i respektive stad.

Här kommer 10-i-topp i Västra Götaland:

På återseende!

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


BYGGFAKTA är Byggbranschens Go-To Guy inom försäljning, marknadsföring och beslutsstöd. Vi erbjuder Sveriges mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

I våra tjänster får du tillgång till Sveriges största projektdatabas med relaterade företag och beslutsfattare - och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Ett vinnande team som hjälper dig med support, service, extra tjänster och expertis ingår också!

Vi är din affärspartner och sätter dig i pole position för nya affärsmöjligheter på byggprojektmarknaden!

BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Glada Hudik) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden.

Du når oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Presskontakt

Peter Åhs

Peter Åhs

Presskontakt Marknadschef Sverige 0650-40 28 00

Relaterat material

Relaterade nyheter