Gå direkt till innehåll
Mikael Sjölund, vd Coreco och Peter Björk, affärsområdesansvarig för Byggfakta Tender, tar i hand för ett nytt samarbete mellan bolagen.
Mikael Sjölund, vd Coreco och Peter Björk, affärsområdesansvarig för Byggfakta Tender, tar i hand för ett nytt samarbete mellan bolagen.

Pressmeddelande -

Byggfakta startar nytt bolag för att skapa den nya marknadsplatsen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn

Byggfakta Tender (Byggfakta) samarbetar med Coreco i ett nytt gemensamt bolag. Syftet med det nya bolaget är att bidra till en effektiv och hållbar fastighet- och samhällsbyggnadssektor. Kraven på byggindustrin ökar och människor önskar användarvänliga verktyg. Med hjälp av ny digital teknik ser partnerna en möjlighet att revolutionera byggbranschens sätt att göra affärer och hur olika parter samverkar i projekt. Byggfakta och Coreco startar därför ett samägt bolag och skapar en marknadsplats och nya arbetssätt.

Byggfakta – tillhandahåller Nordens största projektplattform med tjänster för bevakning, bearbetning och analys av byggprojektmarknaden och Coreco – är en ledande aktör på marknaden av kvalificerade konsulttjänster inom kontraktering av byggrelaterade tjänster och material, meddelar idag sitt strategiska samarbete.

Byggsektorns aktörer efterfrågar lösningar för klimatdeklarationer, trygga leverantörskedjor och finansiell kontroll. Genom Byggfaktas ställning, som ledande inom projektinformation och Corecos erfarenhet av affärstransaktioner, kommer parterna tillsammans med byggaktörer, vidareutveckla en integrerad affärsplattform och etablera ett marknadsnätverk i Norden.

"Vi är tillfreds och glada över partnerskapet med Byggfakta", säger Mikael Sjölund, VD för Coreco. "Byggfakta har en unik position sedan 1936 och är Sveriges i särklass största aktör inom mjukvara och informationshantering och med en global närvaro. Vi antar utmaningen och kommer att fortsätta bygga relationer och kontrakt, mellan köpare och säljare - även digitalt.”

”Partnerskapet med Coreco är en perfekt match för vårt fortsatta arbete med att förverkliga vår gemensamma vision kring en affärsplattform som tar en större ansats. Genom att kombinera vår unika informations- och affärsplattform med Corecos expertis kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad och heltäckande lösning för alla som är verksamma inom byggsektorn”, säger Peter Björk, affärsområdesansvarig för Byggfakta Tender.

Om Byggfakta Tender

Byggfakta Tender är ett av fyra affärsområden inom Byggfakta Group som riktar sig till olika intressenter i byggindustrins värdekedja, nämligen (i) Projektinformation – en plattform för försäljning av affärsintelligens; (ii) Specifikation – programvara som digitaliserar processen att skriva specifikationer; (iii) Produktinformation – en onlineplattform som möjliggör för leverantörer att marknadsföra deras produkter online, och ger köparna en omfattande katalog med byggprodukter, och (iv) e-Tendering – programvara för e-sourcing och e-upphandling.

https://www.byggfaktatender.com

Om Coreco

Coreco är Sveriges ledande rådgivare och konsultbolag inom kontraktering av byggrelaterade tjänster och material. Tillsammans med byggherrar och beställare skapar bolaget leverantörskedjor och kontrakt för nyproduktion och ombyggnation inom privat och offentlig sektor. Coreco är ett syftesdrivet bolag, som verkar för en effektiv byggsektor utan slöseri, där värdefulla insikter och erfarenheter återvinns för ett hållbart samhällsbygge. Corecos handplockade rådgivare och konsulter är involverade i en investeringsvolym på i storleksordningen 100 miljarder kronor i pågående investeringsprogram. Bolaget har i flera år drivit ett strategiskt arbete inom effektivisering av entreprenadinköp och samverkansformer.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Björk
Affärsområdesansvarig Byggfakta Group
070 10 10 705
peter.bjork@byggfaktagroup.com

Mikael Sjölund
Grundare och VD Coreco
070 67 71 571
mikael.sjolund@coreco.se

Ämnen


MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM -inom försäljning, marknadsföring, anbud, inköp och beslutsstöd. Du får tillgång till Nordens största projektdatabas och marknadsplattform och marknadens mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.

Din MATCHMAKER – vi matchar ihop dig med rätt affärspartners oavsett om du är köpare, säljare, föreskriva eller påverka. På köpet bidrar vi tillsammans till en effektivare bransch med ökad transparens och sundare konkurrens.


BYGGFAKTA Group med våra varumärken BYGGFAKTA, BYGGFAKTA DOCU, SVERIGE BYGGER, BYGGVÄRLDEN, CITYMARK, BYGGFAKTA TENDER, HUSGUIDEN, ALLT OM BOSTAD m fl. finns på plats i Hälsingland (Ljusdal och Hudiksvall) samt i Stockholm. Koncernen finns i hela Norden och stora delar av Europa.

Du när oss på telefon 0651-55 25 00 eller info@byggfakta.se

Kontakter

Susanne Bengtsson

Susanne Bengtsson

Presskontakt Presskontakt 070-6161112

MITTPUNKTEN I BYGGBRANSCHENS EKOSYSTEM - för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare

Byggfakta är mittpunkten i byggbranschens ekosystem för köpare, säljare, föreskrivare och påverkare som är öppna för nya affärsmöjligheter, ökad tillväxt och lönsamhet. Tillsammans bidrar vi till en effektivare bransch med ökad transparens och konkurrens.